Thông tin liên hệ

Cơ sở nến Nghệ Tâm

 

Địa chỉ: phường Lái Thiêu, Thị xã Thuận An, Tỉnh Bình Dương.

Email: nenphucduong@gmail.com

Điện thoại:

  • 090.781.9963 (anh Tý)
  • 0121.8190.733 (chị Loan)